Max Frei

imageFörfattaren berättar om sig själv:

»Mitt namn är kort och gott Max. Vad jag kan minnas har jag själv alltid föredragit denna kortare variant av mitt förnamn.
Jag antar att jag föddes någonstans i krokarna, och det är fullt möjligt att jag en gång i tiden var er granne. Jag levde här i omkring trettio år, det vill säga fram till dess att jag hamnade i Echo.
Ni kommer aldrig att finna staden Echo på någon karta. Det beror på att Echo inte ligger på den här planeten. Eller rättare sagt: inte i den här världen. Den senare preciseringen faller mig mer i smaken, eftersom uttrycket ›inte ligger på den här planeten‹ oundvikligen får en att associera till färder med rymdfarkoster, vilket jag, tack och lov, inte behövt uppleva. Ni kommer att finna en utförlig redogörelse för min resa till Echo i en av de följande berättelserna, som ni kan ta del av när ni är färdiga med det här förordet. Den heter Främlingen

Max Frei är en pseudonym. Med miljontals sålda exemplar är hon en av Rysslands mest populära författare. Numera bosatt i Vilnius, Litauen.