Erik Granström
Slaktare små

imageTrakoriens statskassa sinar sedan landet förlorat svavelkolonin på Marjura. Spioner rapporterar att grannländerna samlar sig till angrepp på det försvagade riket, där spänningarna mellan kejsarsidan och handelsorden Nya Sfären ständigt trappas upp. Praanz da Kaelve, som nu befordrats till general, vill leda en kampanj för att återerövra Marjura från de vandöda crurerna, men hindras av självaste kejsarinnan.

Efter hundra års frånvaro återvänder trollkarlen Shagul till Trakorien, där han köper sin gamle mästares palats i den förfallna staden Fontra Cilor och installerar sig som rådgivare åt en marionettfurste. Han lyckas ta kontrollen över mördarsekten RhabdoRana, med vars hjälp han vill se till att den femte konfluxen förblir hans egen hemlighet. I städernas gränder sjunger barnen visan »Slaktare små«, men bara ett fåtal är medvetna om ordens dolda innebörd.

»Erik Granström skriver storslagen fantastik med humor och enastående filosofiskt
djup. Jag imponeras oupphörligt av böckernas konceptuella nivå och idérikedom.«
Ola Wikander

Slaktare små är den andra av fyra delar i berättelsen om »den femte konfluxen«. Den första boken, Svavelvinter, utkom 2004 och betraktas av många som en av de bästa fantasyromaner som någonsin skrivits på svenska. Förhoppningsvis utkommer den tredje boken våren 2014.

 

KRITIKERRÖSTER

»Det är som om Granström har klippt sönder vår civilisation till en oändlig mängd fragment och vävt en ny, rik berättelse om en främmande värld som är märkligt bekant. Samtidigt håller han skickligt olika berättelsetrådar i gång och trappar upp spänningen. När Slaktare små slutar blir man djupt frustrerad. När kommer nästa del?«
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

»En Borges för det episka formatet.«
Per Israelson, Svenska Dagbladet

 

RECENSIONER

Dagens Nyheter 2012-01-23
Kulturdelen 2012-10-16
Dast 2012-02-11
Svenska Dagbladet 2011-12-28
Tidningen Kulturen 2011-10-29
Malmö.se 2011 (intervju)
Catahya 2005-08-20 (intervju)
Enhörningen 2007-06-11